ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

กล่องข้อมูล
(ภาพ)
(กล่องข้อมูล)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อิสริยาภรณ์
[[ภาพ:Orde van Direkgunabhorn.jpg|thumb|เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (บน) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (ล่าง) ดาราปฐมดิเรกคุณาภรณ์]]
| ชื่อไทย = เครื่องราชอิสริยาภรณ์<br />อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง<br />ดิเรกคุณาภรณ์
| ชื่อในภาษาแม่ =
| ภาพ = [[ภาพ:OrdeMember vanof the Order of Direkgunabhorn.jpg|thumbpng|Member of the Order of Direkgunabhorn.png]]<br /><small>เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์<br (บน)/> ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (ล่าง) ดาราปฐมดิเรกคุณาภรณ์]]</small>
| อักษรย่อ =
| ประเทศ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| วันสถาปนา = [[พ.ศ. 2534]]
| ผู้สถาปนา =[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = สายสะพายพร้อมดารา, ดวงตราพร้อมดารา, ดวงตรา (7 ชั้น)
| สถานะ =
| ประธาน = พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
| ผู้สมควรได้รับ = ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
| ความชอบ =
| จำนวนสำรับ = ไม่จำกัดจำนวน
| รายแรก =
| รายล่าสุด =
| ทั้งหมด =
| ได้รับหลังถึงแก่กรรม =
| สูงกว่า = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย |มงกุฎไทย ‎]]
| เสมอ =
| รองมา = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ|รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]]
| หมายเหตุ = เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดนี้สามารถรับมอบสืบตระกูลได้
}}
 
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์''' (The most admirable order of the Direkgunabhorn) เป็น[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]]ที่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ [[22 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2534]] เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่[[ประเทศ]] [[ศาสนา]] และ[[ประชาชน]] แบ่งออกเป็น 7 ชั้น พระราชทานแก่บุรุษและสตรีตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร
 
20,549

การแก้ไข