ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิถังเกาจู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[สมเด็จพระจักรพรรดิถังเกาจู่]]มีพระนามเดิมว่าหลี่หยวนประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏเมื่อ[[ราชวงศ์สุย]]([[581]]-[[618]])ล่มสลายลงหลี่หยวนซึ่งเป็นชาวนาได้จัดตั้งกองทัพ
ขึ้นมาโดยได้เงินสนับสนุนจากพ่อค้าไม้แซ่บู(พระบิดาของ([[อูู่เจ๋อเทียน]]))และสามารถเอารบชนะคู่แข่งได้สำเร็จและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ[[ถังเกาจู่]]ปฐมจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์ถัง]]
ทรงมีโอรส3พระองค์คือหลี่จินเฉิง,[[หลี่ซื่อหมิน]],หลี่หลงจี่แต่มิได้สถาปนารัชทายาทโอรสทั้ง3จึงรบราฆ่าฟันกันเองและองค์ชายรองหลี่ซื่อหมินได้ชัยชนะและบังคับให้พระราชบิดาตั้งพระองค์เป็น
[[รัชทายาท]]ต่อมาในปีค.ศ.627(พ.ศ.1170)ทรงสละราชสมบัติให้รัชทายาทหลี่ซื่อหมินขึ้นครองราชย์
ผู้ใช้นิรนาม