ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มดลูก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ลักษณะ''' เป็นอวัยวะกลวง รูปร่าง pear-shape มีผนังหนา วางตัวอยูในช...)
 
'''ลักษณะ'''
เป็นอวัยวะกลวง รูปร่าง pear-shape
เป็นอวัยวะกลวง รูปร่าง pear-shape มีผนังหนา วางตัวอยูในช่องเชิงกราน อยู่หลังbladder อยู่หน้าrectumและ igmoid colon โพรงของมดลูกติดกับโพรงของปีกมดลูกและโพรงของช่องคลอด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ [[fundus]], [[body]] และ[[cervix]]
มีผนังหนา วางตัวอยูในช่องเชิงกราน อยู่หลังbladder อยู่หน้าrectumและ igmoid colon
โพรงของมดลูกติดกับโพรงของปีกมดลูกและโพรงของช่องคลอด
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ [[fundus]], [[body]] และ[[cervix]]
2

การแก้ไข