ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตลาดนัด"

จัดหมวด
(จัดหมวด)
* สถานที่ที่มีการจัดตลาดนัด(สถานที่ดังกล่าวมีตัวแปรต้องคำนึงว่ามีความใกล้กับสถานที่ใด อาทิ หมู่บ้านที่มีฐานะซึ่งคนทั่วไปมักคิดว่าคนเหล่านี้จะมีกำลังซื้อที่สูง แต่จากประสบการณ์คนที่อยู่ในชุมชนหรือจะเป็นสลัมมีผลต่อการค้าในตลาดนัดมากกว่าเพราะต้องกินต้องซื้อทั้งวัน แต่กับคนพอมีฐานะคนเหล่านี้มีหลายสิ่งที่จะต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินประกอบกับกินน้อยใช้น้อยด้วย)
 
[[Category:การค้าธุรกิจ]]
[[Category:สังคมมนุษย์ตลาด]]
{{โครงมนุษย์ธุรกิจ}}
14,527

การแก้ไข