ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/จิปาถะ"

ต้องทำการเกษตรเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีพอดีว่าจะไปอยู่จ.เพชรบุรณ์ค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
จะไปเดือนมีนาคมค่ะ {{ไม่ได้ลงชื่อไอพี|58.147.51.210|04:46, 28 มกราคม 2552 (ICT)}}
 
ฉันคิดว่าสำนักงานของราชการที่เกี่ยวข้องน่าจะมีข้อมูลและสถิติหลายๆ อย่างให้คุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรจะเชื่อถือได้แต่คุณก็ควรตรวจดูรายละเอียดของวิธีการเก็บข้อมูลเหล่านั้นด้วย แล้วลำพังเพียงข้อมูลพื้นที่จังหวัดฉันไม่คิดว่าเพียงพอที่ใครจะตอบคำถามได้ว่าจะทำการเกษตรอะไร ฉันคิดว่าการทำเกษตรต้องใช้ข้อมูลมากมาย เช่นสภาพดิน สภาพน้ำ อุณหภูมิ สภาพแสง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็สามารถควบคุมได้ถ้าคุณมีทุนมากพอที่จะหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกหรือทำการผลิต แล้วสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีความต้องการต่าง ๆ กันในการเจริญเติบโต ฉันมีความเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับระบบ[[นิเวศวิทยา]]หรือสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็สามารถทำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง ซึ่งน่าจะดีกว่าการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวอันอาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลย์ในระยะยาว --
 
== ถามเรื่องหลักสูตรปริญญาโทสาขาศาสนศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม