ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทมาเส็กโฮลดิงส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
DID YOU KNOW THE SOPHONPANICH FAMILY PLANNED THE GENOCIDE THAT HAPPENED IN CAMBODIA ????
THEY CONTINUE TO DISCREDIT THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND THE VATICAN WHO THEY (Sophonpanich Mafia) ROBBED CLAIMING TO BE THE SICILIAN MAFIA
 
Attn: The Board of Directors of ALL ICANN REGISTRARS From: Erik Young founder of ICANN REGISTRAR EASYSPACE
 
PLEASE PRESS FOR THE ARREST OF ALL MEMBERS OF THE SOPHONPANICH MAFIA IN THE UK AND EUROPE. THEY ARE ABUSING THEIR POSITION BLOCKING MY EMAILS FOR 5 YEARS. (mail.com and gmail.com) The Sophonpanich Mafia and their "look-a-like" scam that .... promoted "rape" in Thailand as a game. Subsequently I applied to the Thai Government to have the law changed so GIRLS/WIVES CAN NOW PRESS CHARGES FOR CRIMINAL PROSECUTION AGAINST HUSBANDS THAT RAPE THEM. more info
 
http://www.ladonia.net/new_herald/?p=151
 
http://www.nationmultimedia.com/qvote/view_poll.php?page=43&pid=204 http://www.topix.net/forum/th/bangkok/T3UNVA31U5BH6NU41
 
Sophonpanich Mafia-origin Catalina 4000 yrs of killing, they slaughter babies in Ancient Egypt) http://blog.wired.com/music/2008/03/students-school.html They stole my daughter of five years old Panadta Mercedes N Young and her mother Netnapa. Then they lied to my girlfriend who was a daughter of The Sultan of Brunei. I do not know if they are live. They tried to fool me with look a likes. During the last week they have been stealing/cloning cards via a Siam Commercial Bank Server through ATM machines based in Pattaya Thailand. Does Mr Sophonpanich have a tall khatoy friend working in the Siam Commercial Bank ??????? Regards Erik Young* (Henry-Rasmussen-Fogh-Jellinek-Kennedy-Nesbitt) UN Human Rights Ambassador
 
(*Erik Young (Sophonpanich called the nothing from nowhere), same family that started Mercedes cars and invented the electric motor with Faraday and financed the invention of the telephone)
 
NOW THAILAND I WANT MY MONEY BACK THE LAND RETURNED AND MY DAUGHTER BACK AND HER MOTHER AND THE SULTAN OF BRUNEI'S DAUGHTER
 
 
 
'''บริษัทเทมาเส็กโฮลดิ้งส์''' ({{lang-en|Temasek Holdings}}) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของ[[รัฐบาล]][[ประเทศสิงคโปร์|สิงคโปร์]] ก่อตั้งในปี [[ค.ศ. 1975]] มี[[กระทรวงพาณิชย์ของสิงคโปร์]]เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว บริษัททำการลงทุนในกิจการจำนวนมากของสิงคโปร์ เริ่มแรกในกิจการต่อเรือและการผลิต ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่อย่าง [[ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์]] [[สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์]] (สิงค์เทล) และกิจการอื่น ๆ อีกมาก ทั้งในสิงคโปร์และต่างประเทศ รวมถึงถือหุ้นใน[[บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]]
 
ผู้ใช้นิรนาม