ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซอร์ไวเวอร์ จีน"

→‎การโหวต: +แทนที่ "Chicken" → "สตีฟ" +แทนที่ "Ashley" → "แอชลีย์" +แทนที่ "Leslie" → "เลสลีย์" +แทนที่ "Dave" → "เดฟ" +แทน
(→‎การโหวต: +แทนที่ "Chicken" → "สตีฟ" +แทนที่ "Ashley" → "แอชลีย์" +แทนที่ "Leslie" → "เลสลีย์" +แทนที่ "Dave" → "เดฟ" +แทน)
{|class="wikitable"
!
!colspan="4" align="center"|Original Tribesเผ่าเริ่มต้น
!colspan="2" align="center"|Switched Tribesเผ่าสลับ
!colspan="10" align="center"|Merged Tribeเผ่ารวม
|-
|ตอนที่
|Episode #:
|align="center"|1
|align="center"|2
|colspan="3" align="center"|ตอนสุดท้าย
|-
|คนที่ออก:
|Eliminated:
|bgcolor="gold" align="center"|Chickenสตีฟ<br>5/8 Votesโหวต
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์<br>6/7 Votesโหวต
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Leslieเลสลีย์<br>6/8<br>Votesโหวต</font>
|bgcolor="gold" align="center"|Daveเดฟ<br>5/6 Votesโหวต
|bgcolor="gold" align="center"|Aaronอารอน<br>3/5 Votesโหวต
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Shereaเชอร์เรีย<br>5/7<br>Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่<br>7/10<br>Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robert}}จอน โรแบร์<br>5/9<br>Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล<br>7/8 Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์<br>5/7 Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Erikเอริค<br>4/6 Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Peihพีห์ี-Gee}}จี<br>4/5<br>Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Deniseเดนิส<br>3/4 Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Amandaอแมนด้า<br>1/7 Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Courtneyคอร์ทนีย์<br>2/7 Votesโหวต</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์<br>4/7 Votesโหวต</font>
|-
!Voterคนโหวต!!colspan="16" align="center"|Voteโหวต
|-
|bgcolor="black"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Leslieเลสลีย์</font>
|
|
|bgcolor=C80815C80815 align="center"|<font color=white>Shereaเชอร์เรีย</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Erikเอริค</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Deniseเดนิส</font>
|rowspan="3" colspan="3" align="center"|Jury Voteลูกขุนโหวต
|-
|bgcolor="black"|<font color=white>Courtneyคอร์ทนีย์</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Erikเอริค</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Deniseเดนิส</font>
|-
|bgcolor="black"|<font color=white>Amandaอแมนด้า</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Leslieเลสลีย์</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Shereaเชอร์เรีย</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Erikเอริค</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Deniseเดนิส</font>
|-
|bgcolor="black"|<font color=white>Deniseเดนิส</font>
|
|
|bgcolor=C80815C80815 align="center"|<font color=white>Leslieเลสลีย์</font>
|
|
|bgcolor=C80815C80815 align="center"|<font color=white>Shereaเชอร์เรีย</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Erikเอริค</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Courtneyคอร์ทนีย์</font>
|
|-
|bgcolor="black"|<font color="white">{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}</font>
|bgcolor="gold" align="center"|Chickenสตีฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|
|bgcolor="gold" align="center"|Daveเดฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Aaronอารอน
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|rowspan="12" bgcolor="darkgray"|
|
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|-
|bgcolor="black"|<font color="white">Erikเอริค</font>
|bgcolor="gold" align="center"|Chickenสตีฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|
|bgcolor="gold" align="center"|Daveเดฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Aaronอารอน
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|rowspan="11" bgcolor="darkgray"|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Amandaอแมนด้า</font>
|
|
|-
|bgcolor="black"|<font color="white">Jamesเจมส์</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Leslieเลสลีย์</font>
|
|bgcolor="gold" align="center"|{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}</font>
|rowspan="10" bgcolor="darkgray"|
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Courtneyคอร์ทนีย์</font>
|
|-
|bgcolor="black"|<font color="white">Frostiไมเคิล</font>
|bgcolor="gold" align="center"|Chickenสตีฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|
|bgcolor="gold" align="center"|Daveเดฟ
|
|bgcolor=C80815C80815 align="center"|<font color=white>Shereaเชอร์เรีย</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Erikเอริค</font>
|rowspan="9" bgcolor="darkgray"|
|
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|-
|bgcolor="black"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Leslieเลสลีย์</font>
|
|
|bgcolor=C80815C80815 align="center"|<font color=white>Shereaเชอร์เรีย</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Jamesเจมส์</font>
|rowspan="8" bgcolor="darkgray"|
|
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|-
|bgcolor="black"|<font color="white">Jaimeเจมี่</font>
|bgcolor="gold" align="center"|Chickenสตีฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|
|bgcolor="gold" align="center"|Daveเดฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Aaronอารอน
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|rowspan="7" bgcolor="darkgray"|
|
|
|bgcolor="black" align="center"|<font color=white>Toddทอดด์</font>
|-
|bgcolor="#C80815C80815"|<font color="white">Shereaเชอร์เรีย</font>
|bgcolor="gold" align="center"|Chickenสตีฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|
|bgcolor="gold" align="center"|Daveเดฟ
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|rowspan="6" bgcolor="darkgray"|
|colspan=3 style="background:darkgray;"|
|-
|bgcolor="gold"|Aaronอารอน
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>Leslieเลสลีย์</font>
|
|bgcolor="gold" align="center"|Jamesเจมส์
|rowspan="5" bgcolor="darkgray"|
|colspan=3 style="background:darkgray;"|
|-
|bgcolor="gold"|Daveเดฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|
|bgcolor="gold" align="center"|Shereaเชอร์เรีย
|rowspan="4" bgcolor="darkgray"|
|colspan=3 style="background:darkgray;"|
|-
|bgcolor="#C80815C80815"|<font color=white>Leslieเลสลีย์</font>
|
|
|bgcolor="#C80815C80815" align="center"|<font color=white>{{nowrap|Jean-Robertจอน โรแบร์}}</font>
|rowspan="3" bgcolor="darkgray"|
|colspan=3 style="background:darkgray;"|
|-
|bgcolor="gold"|Ashleyแอชลีย์
|bgcolor="gold" align="center"|{{nowrap|Peihพีห์ี-Geeจี}}
|bgcolor="gold" align="center"|Daveเดฟ
|rowspan="2" bgcolor="darkgray"|
|colspan=3 style="background:darkgray;"|
|-
|bgcolor="gold"|Chickenสตีฟ
|bgcolor="gold" align="center"|Ashleyแอชลีย์
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|colspan=3 style="background:darkgray;"|
3,394

การแก้ไข