ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพศวิทยา"

{{รอการตรวจสอบ}}
'''เพศศาสตร์''' เป็นสหสาขาวิชาประกอบด้วย[[จิตวิทยา]] [[แพทย์ศาสตร์]] [[สังคมศาสตร์]] และ[[เพศศึกษา]]
 
* [http://www.grad.chula.ac.th/Interdepts/sexuality.htm หลักสูตรเพศศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
 
[[หมวดหมู่:สาขาวิชา{{เรียงลำดับ|พเศศาสตร์]]}}
[[หมวดหมู่:สาขาวิชา]]
[[หมวดหมู่:เพศศึกษา]]
{{โครงความรู้}}