ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกสารตัวเขียนสีวิจิตร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{ป้ายเตือนปีคศ}}
[[ภาพ:AberdeenBestiaryFolio004vChristInMajesty.jpg|thumb|250px|หนังสือวิจิตรแบบจุลจิตรกรรมหน้านี้เป็นตกแต่งเป็นรูป “พระเยซูผู้ทรงเดชานุภาพ” (Christ in Majesty) จาก หนังสืออเบอร์ดีน ([[:en:Aberdeen Bestiary|Aberdeen Bestiary]]) (folio 4v)]]
426,379

การแก้ไข