ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องสร้างหิมะ"

สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2 +ต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2 +ต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เครื่องสร้างหิมะเทียม''' หิมะเทียมจะสร้างโดย การที่นำความเย็นของน้ำมารวมตัวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นก้อนน้ำแข็ง คนส่วนใหญ่จะใช้ข้อนี้เป็นหลัก โดยการที่นำก้อนน้ำแข็ง มาทำเป็น[[หิมะ]] และแกะสลักเป็นรูปและลวดลายต่างๆ แล้วแต่แบบที่ตนเองชอบ เช่น ลายหกเหลี่ยม ลายดอกไม้ ฯลฯ
 
{{เรียงลำดับ|คเรื่องสร้างหิมะเทียม}}
{{โครงเทคโนโลยี}}