ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552"

(เอาป้ายอนาคตออก)
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || '''[[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]]''' || [[พรรคประชาธิปัตย์]]
| 934,602 || 75.41- || 1
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || '''[[ลีนา จังจรรจา|นางลีนา จังจรรจา]]''' || ผู้สมัครอิสระ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || '''[[ธรณี ฤทธีธรรมรงค์|นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 1,875 || - || 1011
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || '''[[กงจักร ใจดี|นายกงจักร ใจดี]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 2,400 || - || 89
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || '''[[เมตตา เต็มชำนาญ|ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ]]''' || กลุ่มเมตตาธรรม
| 1,431 || - || 1112
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7''' || '''[[อิสระ อมรเวช|นายอิสระ อมรเวช]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 922 || - || 1213
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''8''' || '''[[หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล]]''' || ผู้สมัครอิสระ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || '''[[วิทยา จังกอบพัฒนา|นายวิทยา จังกอบพัฒนา]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 3,640 || - || 78
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || '''[[ยุรนันท์ ภมรมนตรี|นายยุรนันท์ ภมรมนตรี]]''' || [[พรรคเพื่อไทย]]
| 611,669 || 29.72- || 2
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11''' || '''[[ธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์|นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 2,222 || - || 910
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''12''' || '''[[แก้วสรร อติโพธิ|นายแก้วสรร อติโพธิ]]''' || กลุ่มกรุงเทพฯ ใหม่ <br><small>(สนับสนุนโดย [[จำลอง ศรีเมือง|พล.ต.จำลอง ศรีเมือง]]<ref>http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0107201151&sectionid=0101&selday=2008-11-20 </ref>)</small>
| 144,779 || - || 4
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''13''' || '''[[วัชระอุดม สุขณะล้ำ วิบูลเทพาชาติ|นายวัชระอุดม สุขณะล้ำวิบูลเทพาชาติ]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| - || - || -14
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14''' || '''[[เอธัส มนต์เสรีนุสรณ์|นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์]]''' || [[พรรคสุวรรณภูมิ|กลุ่มสุวรรณภูมิ]]<br><small>(สนับสนุนโดย [[นิติภูมิ นวรัตน์|ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์]]<ref>http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=113938 </ref>)</small>
| 4,117 || - || 67
|}
 
6,392

การแก้ไข