ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552"

 
== รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" class="wikitable sortable"
|- style="background:#cccccc"
|! '''หมายเลข''' || '''รายนามผู้สมัคร''' || '''พรรคการเมือง'''ความเกี่ยวข้อง || '''เว็บไซต์'''คะแนนเสียง || % || ลำดัีบ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || '''[[สุเมธ ตันธนาศิริกุล|นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล]]''' || ทีมกรุงเทพฯ พัฒนา ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || '''[[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]]''' || [[พรรคประชาธิปัตย์|ประชาธิปัตย์]]|| [http://www.suksmile.com/ Suksmile.com]
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || '''[[ลีนา จังจรรจา|นางลีนา จังจรรจา]]''' || ผู้สมัครอิสระ ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || '''[[ธรณี ฤทธีธรรมรงค์|นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์]]''' || ผู้สมัครอิสระ ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || '''[[กงจักร ใจดี|นายกงจักร ใจดี]]''' || ผู้สมัครอิสระ || [http://www.goodjai.com/ GoodJai.com]
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || '''[[เมตตา เต็มชำนาญ|ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ]]''' || กลุ่มเมตตาธรรม ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7''' || '''[[อิสระ อมรเวช|นายอิสระ อมรเวช]]''' || ผู้สมัครอิสระ ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''8''' || '''[[หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล]]''' || ผู้สมัครอิสระ ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || '''[[วิทยา จังกอบพัฒนา|นายวิทยา จังกอบพัฒนา]]''' || ผู้สมัครอิสระ ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || '''[[ยุรนันท์ ภมรมนตรี|นายยุรนันท์ ภมรมนตรี]]''' || [[พรรคเพื่อไทย|เพื่อไทย]] || [http://www.sam10.net Sam10.net]
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11''' || '''[[ธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์|นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์]]''' || ผู้สมัครอิสระ ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''12''' || '''[[แก้วสรร อติโพธิ|นายแก้วสรร อติโพธิ]]''' || กลุ่มกรุงเทพฯ ใหม่ <br><small>(สนับสนุนโดย [[จำลอง ศรีเมือง|พล.ต.จำลอง ศรีเมือง]][<ref>http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0107201151&sectionid=0101&selday=2008-11-20 ]</ref>)</small> || [http://www.kaewsun.com/ Kaewsun.com]
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''13''' || '''[[วัชระ สุขณะล้ำ|นายวัชระ สุขณะล้ำ]]''' || ผู้สมัครอิสระ ||
| - || - || -
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14''' || '''[[เอธัส มนต์เสรีนุสรณ์|นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์]]''' || [[พรรคสุวรรณภูมิ]]<br><small>(สนับสนุนโดย [[นิติภูมิ นวรัตน์|ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์]][<ref>http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=113938 ]</ref>)</small> || [http://www.atasbangkok.com atasbangkok.com]
| - || - || -
|}
 
72,284

การแก้ไข