ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอร์ (กลุ่มดนตรี)"

ลบ หมวดหมู่:วงร็อกต่างประเทศ ออก ด้วยสจห.
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นักดนตรี | ชื่อ = แอร์ | color = | ประเภท =วงดนตรี | ภาพ =Air mg 7087.j...)
 
(ลบ หมวดหมู่:วงร็อกต่างประเทศ ออก ด้วยสจห.)
 
 
 
[[หมวดหมู่:วงร็อกต่างประเทศ]]
[[หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีสัญชาติฝรั่งเศส]]