ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนพฤกษศาสตร์"

*สวนรุกขชาติด่านช้าง [[จังหวัดสุพรรณบุรี]]
*สวนรุกขชาติกำแพงแสน [[จังหวัดนครปฐม]]
*สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ทุ่งขนาย) [[จังหวัดพชรบุรีเพชรบุรี]]
 
'''ภาคตะวันออกเฉียงใต้'''
*สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
 
*สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง จ.[[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]] ภาคใต้
*สวนรุกขชาติรักษะวาริน จ.[[จังหวัดระนอง]] ภาคใต้
*สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย จ.[[จังหวัดสงขลา]] ภาคใต้
*สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี จ.[[จังหวัดปัตตานี]] ภาคใต้
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ภูกุ้มข้าว) จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติพุทธมณฑล จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติท่าสองคอน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติดอนหัวนาค จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ปากปวน) จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติภูข้าว จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (น้ำตกสำโรงเกียรติ) จ.ศีรสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติดงบังอี่ จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติวังปอพาน จ.นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติสกุโณทยาน จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติบ้านแพะ จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติซับชมพู จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติเมืองราด จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จ.พิจิตร ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว จ.แพร่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยโรง จ.แพร่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติช่อแฮ จ.แพร่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยทาก จ.ลำปาง ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติพระบาท จ.ลำปาง ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้างฉัตร จ.ลำปาง ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติแช่แห้ง จ.น่าน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น จ.น่าน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน จ.สุโขทัย ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติโป่งสลี จ.เชียงราย ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติแม่สุริน จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยชมพู จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ดอยหมากหินหอม) จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติโป่งแข่ จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
 
 
 
 
*สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ภูกุ้มข้าว) จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติพุทธมณฑล จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติท่าสองคอน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติดอนหัวนาค จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ปากปวน) จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติภูข้าว จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (น้ำตกสำโรงเกียรติ) จ.ศีรสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติดงบังอี่ จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สวนรุกขชาติวังปอพาน จ.นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
*สวนรุกขชาติสกุโณทยาน จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติบ้านแพะ จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติซับชมพู จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติเมืองราด จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จ.พิจิตร ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว จ.แพร่ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติห้วยโรง จ.แพร่ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติช่อแฮ จ.แพร่ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติห้วยทาก จ.ลำปาง ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติพระบาท จ.ลำปาง ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติห้างฉัตร จ.ลำปาง ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติแช่แห้ง จ.น่าน ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น จ.น่าน ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน จ.สุโขทัย ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติโป่งสลี จ.เชียงราย ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
*สวนรุกขชาติแม่สุริน จ.[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ]]
*สวนรุกขชาติห้วยชมพู จ.[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ ]]
*สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ดอยหมากหินหอม) จ.[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ ]]
*สวนรุกขชาติโป่งแข่ จ.[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ ]]
{{โครงสถานที่}}
 
303

การแก้ไข