ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านลอมกลาง"

เพิ่มขึ้น 339 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
ราวปี พ.ศ.2500 นายสมบูรณ์ คำแสน ได้ไปเลี้ยงวัว บริเวณนาฮั้ง หัวบ้านสบบั่ว ได้เห็นรถของทางการได้ตัดถนนผ่าน จึงได้ไปสอบถาม และได้รับคำตอบว่า ทางการกำลังจะนำความเจริญมาสู่ที่นี่ จึงเกิดความคิดที่จะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ และได้ตัดสินใจซื้อที่นาบริเวณนาลอมกลาง ซึ่งเป็นนาฮั้ง ทำนาไม่ได้ผลจากเจ้าของที่เดิมในราคา 50 บาท แล้วจึงย้ายบ้านจากบ้านน้ำบั่วป่ากล้วย ไปปลูกบ้านใหม่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อปลูกผักปลูกไม้ไว้กิน
 
ปี พ.ศ. 2503 นายรัตน์ เขยตุ้ย ได้ย้ายบ้านจากบ้านน้ำบั่วป่ากล้วยตามมาอยู่ที่นาลอมกลางกับ หลังจากนั้นก็มี นายศรีนวล ขันทะตันตามมา หลังจากนั้นไม่นานพ่อหลวงน้อยคำ ไชยปรุง ได้ซื้อที่ดินบริเวณนาลอมกลาง ได้เป็นจำนวนมากจึงได้ ย้ายบ้านจากบ้านน้ำบั่วป่ากล้วยมาตั้งที่นาลอมกลางในตอนสาย พร้อมกับบอกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านน้ำบั่วป่ากล้วยย้ายหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน มาตั้งบ้านเรือนที่นาลอมกลางโดยจะจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านทุกหลังคาอยู่ต่อมาทางราชการประกาศจัดตั้งหมู่บ้านลอมกลาง
 
ปี พ.ศ. 2500 ทางราชการประกาศให้หมู่บ้านลอมกลาง มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านได้
 
==รายนามลำดับผู้ปกครองชุมชน==
ผู้ใช้นิรนาม