ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านลอมกลาง"

เพิ่มขึ้น 402 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
== สภาพทางภูมิศาสตร์ ==
 
บ้านลอมกลาง หมู่ 3 ตำบล[[ยม]] อำเภอ[[ท่าวังผา]] จังหวัด[[น่าน]] รหัสไปรษณีย์ 55140 เป็นชุมชนชองชาว[[ไทลื้อ]] ที่อพยพมาจากเมือง[[เชียงลาบ]] (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อำเภอ[[เชียงลาบ]] จังหวัด[[ท่าขี้เหล็ก]] [[รัฐฉาน]] ประเทศ[[พม่า]]) บ้านลอมกลางตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยม เนื้อที่ของหมู่บ้านจำนวน 2500 ไร่ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน ตั้งอยู่บน[[ทางหลวงแผ่นดิน]]หมายเลข 1170 หลัก[[กิโลเมตร]]ที่ 12 (ถนนท่าวังผา-ศิลาเพชร) สภาพเป็นเนินภูเขา อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่าง[[ลำน้ำบั่ว]]และ[[แม่น้ำย่าง]] ทางด้านทิศเหนือเป็น[[ภูเขา]]สูงโอบล้อมอยู่เป็นที่ตั้งของ[[ดอยม่อนหลวง]] และ[[ดอยม่อนหีโง]] จรดไปถึงลำน้ำหมู บ้านนานิคม และข้ามไปถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้ จรดห้วยช้างสั่น บ้านป่ากลาง อ.[[ปัว]] และบ้านน้ำฮาว ทิศใต้เป็นเนินที่ราบเรียกว่า[[ทุ่งฆ้อง]] และ[[ที่ราบสูงบ้านเสี้ยว]]โดยมีแม่น้ำย่างกั้นระหว่างบ้านเสี้ยวกับบ้านลอมกลาง ทางทิศเหนือห่างจากหมู่บ้าน 2 กม.เป็น[[ดอยภูคา]] ทิศตะวันตกเป็นเนินลงลำน้ำบั่วกั้นระหว่าง[[บ้านสบบั่ว]]กับบ้านลอมกลาง
 
== อาณาเขต ==
ผู้ใช้นิรนาม