ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเลขคณิต"

::<math>a_n = a_{n-1} + d\,\!</math>
 
== ผลรวม ==
== อนุกรมเลขคณิต ==
[[ผลรวม]]ของสมาชิกในการก้าวหน้าเลขคณิต เรียกว่า '''อนุกรมเลขคณิต''' ({{lang-en|arithmetic series}}) ซึ่งสามารถนำเสนอได้สองแบบ ได้แก่
::<math>S_n=a_1+(a_1+d)+(a_1+2d)+\dots+(a_1+(n-2)d)+(a_1+(n-1)d)</math>
130,642

การแก้ไข