ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเลขคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''การก้าวหน้าเลขคณิต''' ({{lang-en|arithmetic progression}}) หรือ '''ลำดับเลขคณิต''' ({{lang-en|arithmetic sequence}}) คือ[[ลำดับ]]ของ[[จำนวน]]ซึ่งมีผลต่างของสมาชิกสองตัวที่อยู่ติดกันในลำดับเป็น[[ค่าคงที่คงตัว]] ตัวอย่างเช่น ลำดับ 3, 5, 7, 9, 11, 13, ... เป็นการก้าวหน้าเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ 2
 
ถ้าหากพจน์เริ่มต้นของการก้าวหน้าเลขคณิตลำดับหนึ่งคือ ''a''<sub>1</sub> และมีผลต่างร่วมของสมาชิกที่อยู่ติดกันเท่ากับ ''d'' ดังนั้นพจน์ที่ ''n'' ของลำดับนี้คือ
รูปแบบทั่วไปของการก้าวหน้าเลขคณิตคือ
::<math>a,\a_n a+d,\= a_1 a+2d,\ a+3d,(n - 1)d\ a+4d,\ \ldots!</math>
หรือในกรณีทั่วไป จะได้
ดังนั้นพจน์ที่ ''n'' ของลำดับสามารถหาได้จาก
::<math>a_n = a_1a_m + (n - 1m) d\,\!</math>
หรือเขียนได้ด้วยรูปแบบ[[ความสัมพันธ์เวียนเกิด]]
::<math>a_n = a_{n-1} + d\,\!</math> ซึ่ง ''n'' เป็น[[จำนวนเต็ม]]ที่ไม่น้อยกว่า 2
เมื่อ ''d'' คือผลต่างร่วมของลำดับดังกล่าว
 
== อนุกรมเลขคณิต ==
130,657

การแก้ไข