ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเลขคณิต"

[[ผลรวม]]ของจำนวนในลำดับเลขคณิต (เริ่มตั้งแต่พจน์แรก) เรียกว่า '''อนุกรมเลขคณิต''' (arithmetic series) สูตรสำหรับอนุกรมเลขคณิต มักใช้ <math>S_n</math> แทนผลบวกของพจน์ ''n'' พจน์แรกของการก้าวหน้าเลขคณิต, <math>a_n</math> แทนพจน์ที่ ''n'' ของการก้าวหน้าเลขคณิต และ ''d'' แทนผลต่างร่วมระหว่าง 2 พจน์ที่อยู่ติดกันของการก้าวหน้าเลขคณิต สูตรที่ใช้หาผลบวกของพจน์ n พจน์แรกของการก้าวหน้าเลขคณิต คือ
:<math>S_n = \frac{n}{2} [ 2a_1 + (n-1)d ]</math>
มีเรื่องเล่ากันว่า[[คาร์ล ฟรีดริช เกาส์|เกาส์]]ได้ค้นพบสูตรนี้ เมื่อครูของเขาสั่งให้ทั้งห้องหาผลบวกของ 100 จำนวนแรก และเขาก็ตอบอย่างรวดเร็วว่า 5050{{อ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
130,630

การแก้ไข