ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเลขคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''การก้าวหน้าเลขคณิต''' (arithmetic progression) หรือ '''ลำดับเลขคณิต''' (arithmetic sequence) คือ[[ลำดับ]]ของ[[จำนวน]]ซึ่งมีผลต่างของสมาชิกสองตัวที่อยู่ติดกันในลำดับเป็นค่าคงที่ ตัวอย่างเช่น ลำดับ 3, 5, 7, 9, 11, ... เป็นการก้าวหน้าเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ 2 [[ผลบวก]]ของจำนวนในลำดับเลขคณิต (เริ่มตั้งแต่พจน์แรก) เรียกว่า '''อนุกรมเลขคณิต''' (arithmetic series)
 
รูปแบบทั่วไปของการก้าวหน้าเลขคณิตคือ
::<math>a_n = a_{n-1} + d\,\!</math> ซึ่ง ''n'' เป็น[[จำนวนเต็ม]]ที่ไม่น้อยกว่า 2
เมื่อ ''d'' คือผลต่างร่วมของลำดับดังกล่าว
 
[[ผลรวม]]ของจำนวนในลำดับเลขคณิต (เริ่มตั้งแต่พจน์แรก) เรียกว่า '''อนุกรมเลขคณิต''' (arithmetic series)
 
== สูตร ==
130,800

การแก้ไข