ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุขาวดี (นิกาย)"

คัมภีร์ที่สำคัญมี 4 เล่มคือ มหาสุขาวดีวยูหสูตร แปลเป็น[[ภาษาจีน]]เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 7 อมิตายุรธยานสูตร จุลสุขาวดีวยูหสูตร และอมิตายุอุปเทศสูตร นอกจากนั้นยังมีคัมภีร์ของนิกายนี้ที่แต่งเพิ่มเติมใน[[ประเทศญี่ปุ่น]]
 
พระคัมภีร์มหาสุขาวตีวยูหสูตร ฉบับแปลไทย [http://www.mahaparamita.com/PDF/01/001.pdf/ มหาสุขาวตีวหยูหสูตร]โดยหลวงจีนเสี้ยเกี๊ยก วัดเทพธาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
พระคัมภีร์จุลสุขาวดีสูตร佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經 มหาสุขาวตีวยูหสูตร หรือ อมิตายุสสูตร ฉบับแปลไทย [http://www.mahaparamita.com/PDF/01/009001.pdf/ จุลสุขาวดี มหาสุขาวตีวยูหสูตร]โดยหลวงจีนเสี้ยเกี๊ยก วัดเทพธาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
佛說阿彌陀經 สุขาวดีมหายานสูตร หรือ จุลสุขาวดีวยูหสูตร ฉบับแปลไทย [http://www.mahaparamita.com/PDF/01/009.pdf/佛說阿彌陀經
สุขาวดีมหายานสูตร] ฉบับแปลจากภาษาสันสกฤตสู่ภาษาไทยของ สุชีโวภิกขุ วัดกันมาตุยาราม กรุงเทพ
 
== หลักธรรม ==
ผู้ใช้นิรนาม