ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุขาวดี (นิกาย)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
พระคัมภีร์มหาสุขาวตีวยูหสูตร ฉบับแปลไทย [http://www.mahaparamita.com/PDF/01/001.pdf/ มหาสุขาวตีวหยูหสูตร]โดยหลวงจีนเสี้ยเกี๊ยก วัดเทพธาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
พระคัมภีร์จุลสุขาวดีสูตร ฉบับแปลไทย [http://www.mahaparamita.com/PDF/01/009.pdf/ จุลสุขาวดี ]โดยหลวงจีนเสี้ยเกี๊ยก วัดเทพธาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
== หลักธรรม ==
ผู้ใช้นิรนาม