ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รวม|สังสารวัฏ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''วัฏสงสาร'''หรือ '''สังสารวัฏ''' หรือ '''สงสารวัฏ''' คือภพภูมิที่มนุษย์ทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาในตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ว่ามีทั้งสิ้น 31 ภูมิด้วย