ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลาแลง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== การเกิด ==
ศิลาแลงเกิดขึ้นได้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกมาก แต่แล้งนานด้วย ในฤดูฝนน้ำใต้ดินมีระดับสูง ทำให้ท่วมตอนบนของชั้นดิน (ซึ่งต่อไปกลายเป๋นศิลาแลงเป็นศิลาแลง) ระหว่างนั้น น้ำฝนจะละลายเอาสารประกอบ[[อะลูมิเนียมออกไซด์]]เอาไว้ เมื่อถึงหน้าแล้ง น้ำใต้ดินลดระดับต่ำลง ก็พาเอาสารประกอบอะลูมิเนียมลงไปสู่ที่ต่ำ เวลานานเข้า วัสดุบริเวณด้านบนจึงมีสารประกอบ[[เหล็กออกไซด์]]มากขึ้น และมักรวมกันเป็นกลุ่ม จึงเกิดเป็นโพรงว่าง เป็นทางให้น้ำใต้ดินซึมขึ้นลงได้ง่ายขึ้น และชะสารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด์ออกไปเร็วด้วย ทำให้ศิลาแลงมีลักษณะเด่น คือ มีรูพรุนทั่วไป และเนื้อเป็นสารประกอบเหล็กออกไซด์มากกว่าอะลูมิเนียมออกไซด์
 
== ประเภทของศิลาแลง ==
ผู้ใช้นิรนาม