ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:ตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ"

ย้อนการแก้ไขที่ 1557711 สร้างโดย 125.25.116.127 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 1557711 สร้างโดย 125.25.116.127 (พูดคุย))
 
[[หมวดหมู่:การตรวจสอบในวิกิพีเดีย]]
 
ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๐
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปสมบทนาคหลวง จำนวน ๙ ราย
ดังนี้
สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๗ รูป
ได้แก่
สามเณรฉัตรชัย ช่างทองคำ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
สามเณรไพรสณฑ์ โข่ต๊ะ
วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สามเณรเสริมศักดิ์ คูณชัย
วัดชัยมงคล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สามเณรอำนาจ จอกนาค
วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุวัติ จันทเณร
วัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สามเณรสุรพงษ์ พันธ์ไผ่
วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สามเณรขวัญชัย บุตรพรหม
วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย
ได้แก่
นายภานุพันธ์ ชัยรัต
ตุลาการศาลปกครอง
นายพิทักษ์ อดิศักดิ์เดชา
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
8,471

การแก้ไข