ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ"

{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดปากน้ำภาษีเจริญ
| common_name = วัดปากน้ำ
| image_temple = พระประธานวัดปากน้ำ.jpg
| short_describtion = พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
| special_things =
| principal_buddha =
| important_buddha =
| abbot = [[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ. 9)]]
| venerate =
| pre_road =
| road_name =
| sub_district = แขวงปากคลองภาษีเจริญ
| district = เขตภาษีเจริญ
| province = กรุงเทพมหานคร
| zip_code = 10160
| tel_no = 02-467-0811, 02-457-9042
| pass_buses =
| pass_boats =
| pass_rails =
| open_time =
| entrance_fee =
| shouldnt_miss =
| activities =
| local_tourguide =
| foods_beverages =
| do_not_do =
| photography =
| car_parks =
| local_attraction =
| footnote =
}}
 
 
 
[[หมวดหมู่:วัดในเขตภาษีเจริญ|ปากน้ำภาษีเจริญ]]
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ|ปากน้ำภาษีเจริญ]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา|ปากน้ำภาษีเจริญ]]
 
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา]]
{{โครงสถานที่}}
 
[[en:Wat Paknam Bhasicharoen]]