ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551"

แก้วันที่
(ชัย ชิดชอบ)
(แก้วันที่)
[[ไฟล์:Mark-Pracha.jpg|thumb|นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก]]
'''[[การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|การลงมติเลือก]][[รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย|นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] ในเดือน[[ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]''' เป็นการลงมติของ[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]] เพื่อเลือก[[นายกรัฐมนตรี]]แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ [[215 ธันวาคม]] พ.ศ. 2551 เนื่องจาก[[สมชาย วงศ์สวัสดิ์|นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์]] ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก[[ศาลรัฐธรรมนูญ]][[คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551|วินิจฉัยให้ยุบ]][[พรรคพลังประชาชน]] และเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ของคณะกรรมการบริหารพรรค คนละ 5 ปี
 
โดย[[ชัย ชิดชอบ|นายชัย ชิดชอบ]] [[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธาน]][[สภาผู้แทนราษฎร]] มีหนังสือเชิญ[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร|สมาชิก]]เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาลงมติ เมื่อ[[วันจันทร์]]ที่ [[15 ธันวาคม]] พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม[[รัฐสภา]] อาคารรัฐสภา 1 โดยมี ส.ส.ลงนามเข้าร่วมการประชุม จำนวน 437 คน จากจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ 438 คน ([[ไกร ดาบธรรม|นายแพทย์ไกร ดาบธรรม]] ส.ส.[[จังหวัดเชียงใหม่]] [[พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา]] ขาดประชุม และ [[สมบัติ สิทธิกรวงศ์|นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์]] ส.ส.[[จังหวัดนนทบุรี]] พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิตในช่วงเช้าของวันลงมติ) ซึ่งผู้ได้รับเลือกในกรณีดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ คือ 219 เสียง จึงจะสามารถนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งในขั้นตอนต่อไป
6,398

การแก้ไข