ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิสุทธิ"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
*[[วิปัสสนากรรมฐาน]]
*[[วิธีการปฏิบัติให้มีทิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้น]]
*[[วิธีการปฏิบัติให้มกังขาวิตรณวิสุทธิิเกิดขึ้นมีกังขาวิตรณวิสุทธิิเกิดขึ้น]]
[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
880

การแก้ไข