ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาดุกแอฟริกา"

หน้าใหม่: {{Taxobox | name = ดุกแอฟริกา<br>ดุกรัสเซีย<br>ดุกเทศ | status = secure | image = Clarias garie 080516 9142 tdp.jpg | im...
(หน้าใหม่: {{Taxobox | name = ดุกแอฟริกา<br>ดุกรัสเซีย<br>ดุกเทศ | status = secure | image = Clarias garie 080516 9142 tdp.jpg | im...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม