ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตะกั่วป่า"

(โรบอต เพิ่ม: vi:Takua Pa (huyện))
 
== ประวัติ ==
ตะกั่วป่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่รู้จักของชนหลายเชื้อชาติทั้งจีน อินเดีย อาหรับ ในชื่อเมืองตะโกลา (Takola)<ref>แต่บางแห่งสันนิษฐานว่าเมืองตะโกลาหรือตักโกลานี้อาจอยู่ที่เมืองตรัง</ref> เนื่องจากเป็นเมืองท่าจอดเรือ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย และเป็นเส้นทางลัดขนสินค้าข้าม[[คาบสมุทรมลายู]]จากฝั่ง[[ทะเลอันดามัน]]ไปยัง[[อ่าวไทย]] ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตะกั่วป่ายังคงมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สามารถผลิตแร่ดีบุกได้มากที่สุดตลอดมา สุดท้ายด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตะกั่วป่าจึงถูกลดฐานะจากจังหวัดตะกั่วป่าลงเป็นอำเภอหนึ่งและรวมเข้ากับจังหวัดพังงาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
 
== สภาพทางภูมิศาสตร์ ==
40

การแก้ไข