ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| province = สิงห์บุรี
| area = 314.3
| population = 5761,77777
| population_as_of = 2550
| density = 184196
| postal_code = 16110
| geocode = 1706
ผู้ใช้นิรนาม