ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คตินิยมนักวิชาการ"

แทนที่ "ประชาธิปไตย์" → "ประชาธิปไตย" +เก็บกวาดด้วยสจห. + {{สั้นมาก}}
(หน้าใหม่: '''วิชาการ''' คือ ระบอบการปกครอง ที่ใช้หลักทางความรู้และปัญญาที...)
 
(แทนที่ "ประชาธิปไตย์" → "ประชาธิปไตย" +เก็บกวาดด้วยสจห. + {{สั้นมาก}})
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''วิชาการ''' คือ ระบอบการปกครอง ที่ใช้หลักทางความรู้และปัญญาที่ตนได้ร่ำเรียนในการตัดสิน โดยอาศัยกฎหมายและความรุ้มาจากประเทศของตน เช่น คอมมิวนิสต์ก็สังคมนิยม ประชาธิปไตย์ก็เสรีนิยม เป็นต้น
{{สั้นมาก}}
'''วิชาการ''' คือ ระบอบการปกครอง ที่ใช้หลักทางความรู้และปัญญาที่ตนได้ร่ำเรียนในการตัดสิน โดยอาศัย[[กฎหมาย]]และความรุ้มาจากประเทศของตน เช่น [[คอมมิวนิสต์]]ก็สังคมนิยม ประชาธิปไตย์[[ประชาธิปไตย]]ก็เสรีนิยม เป็นต้น