ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมากรุกเกาหลี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* ขุน เดินได้เฉพาะในเขตวัง สามารถเดินได้ตามเส้นวัง
* ซา การเดิน เดินเหมือนกับขุน
* เบี้ย เดินได้ในตาตรง 3 ทิศทีละ๙องช่อง แต่ห้ามถอย แต่เบี้ยถ้าเดินเข้าไปในวังแล้ว จะสามารถเดินได้ตามเส้นวังด้วย
* ปืนใหญ่ เดินได้ตาตรง 4 ทิศรอบตัวที่ละหลายช่อง แต่ต้องมีตัวข้าม
* ม้า เดินเหมือนม้าชาติอื่น
16,516

การแก้ไข