ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

# [http://cdalb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ]<br />ถ.[[รามเดโช]] ต.[[ทะเลชุบศร]] อ.[[เมืองลพบุรี]] จ.[[ลพบุรี]] โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๑-๒๑๕๐ โทรสาร ๐-๓๖๔๑-๒๔๔๗ <br />Lopburi College of Dramatic Arts Ramdecho Rd. Talechupsorn Muang, Lopburi Thailand Code. ๑๕๐๐๐
# [http://cdacb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ]<br />ถ.[[ชวนะอุทิศ]] ต.[[วัดใหม่]] อ.[[เมืองจันทบุรี]] จ.[[จันทบุรี]]โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๓๒๑๔ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๓๒๑๔
# [http://cdask.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ]<br /> ถ.[[จรดวิถีถ่อง]ต.[[บ้านกล้วย]] อ.[[เมืองสุโขทัย]] จ.[[สุโขทัย]]โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๘๒๐ โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๕๐๘
# [http://cdacm.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ]<br />เลขที่ ๑ ถ.[[สุรยวงค์]] ซ. ๒ ต.[[หายยา]] อ.[[เมืองเชียงใหม่]] จ.[[เชียงใหม่]]โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๑๕๙๖, ๐-๕๓๒๘-๓๕๖๑-๒ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๓๕๖๐<br />ChiangMai College of Dramatic Arts ,๑ [[Suriyawongse]] Rd. Soi ๒ Tambol [[Haiya]],[[Muang Chiang Mai]] District [[Chiang Mai]] province, ๕๐๑๐๐[[Thailand]]
# [http://cdanr.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ]<br />เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ ถ.[[มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด อำเภอ[[เมืองนครรราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]<br />โทรศัพท์ ๐๔๔๔๖๕๑๕๒ , ๐๔๔๔๖๖๐๗๑ โทรสาร ๐๔๔๔๖๕๑๕๓
# [http://cdare.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ]<br />Roi-Et College of Dramatic Artsเลขที่ ๒๕ ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ด]] จ.[[ร้อยเอ็ด]]<br /> โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๑๒๔๔ โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๒๔๔
# [http://cdaks.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ] <br />ถ.[[สนามบิน]] อ.[[เมืองกาฬสินธ์]] จ.[[กาฬสินธุ์]] โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๑-๑๓๑๗ โทรสาร ๐-๔๓๘๒-๑๓๘๙
# [http://cdapt.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ]<br />๑๕๐ หมู่ที่ ๑ ต.ควนมะพร้าว อ.[[เมืองพัทลุง]] จ.[[พัทลุง]]โทรศัพท์ ๐-๗๔๖๑-๑๙๖๐ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๙๖๐
3,235

การแก้ไข