ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

== [[วิทยาลัยนาฏศิลป ]] ๑๒ แห่ง ==
{{บน}}
# [http://cda.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลป ]<br />119๑๑๙ หมู่ 3 ต.[[ศาลายา]] อ.[[พุทธมณฑล]] จ.[[นครปฐม]]73170๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ 0-2482๒๔๘๒-1310๑๓๑๐ , 0-2482๒๔๘๒-1311๑๓๑๑ , 0-2482๒๔๘๒-1313๑๓๑๓<br />The College of Dramatic Arts 119๑๑๙ Moo 3, [[Salaya]], [[Phutthamonthon]] District, [[Nakhornpathom]], 73170๗๓๑๗๐, [[Thailand]]
# [http://cdasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ]<br />ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119๑๑๙ หมู่ที่ 1 ถ.[[สุพรรณบุรี-ชัยนาท]] ต.[[สนามชัย]] อ.[[เมืองสุพรรณบุรี]] จ.[[สุพรรณบุรี]]72000๗๒๐๐๐<br /> โทรศัพท์ 0-3553๓๕๕๓-5247๕๒๔๗ โทรสาร 0-3553๓๕๕๓-5248๕๒๔๘
# [http://cdaat.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ]28<br />๒๘ ต. บางแก้ว อ.[[เมืองอ่างทอง]] จ.[[อ่างทอง]] โทรศัพท์ 0-3561๓๕๖๑-1548๑๕๔๘ โทรสาร 0-3562๓๕๖๒-0108๐๑๐๘
# [http://cdalb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ]<br />ถ.[[รามเดโช]] ต.[[ทะเลชุบศร]] อ.[[เมืองลพบุรี]] จ.[[ลพบุรี]] โทรศัพท์ 0-3641๓๖๔๑-2150๒๑๕๐ โทรสาร 0-3641๓๖๔๑-2447๒๔๔๗ <br />Lopburi College of Dramatic Arts Ramdecho Rd. Talechupsorn Muang, Lopburi Thailand Code. ๑๕๐๐๐
# [http://cdacb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ]<br />ถ.[[ชวนะอุทิศ]] ต.[[วัดใหม่]] อ.[[เมืองจันทบุรี]] จ.[[จันทบุรี]]โทรศัพท์ 0-3931๓๙๓๑-3214๓๒๑๔ โทรสาร 0-3931๓๙๓๑-3214๓๒๑๔
# [http://cdask.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ]<br /> ถ.[[จรดวิถีถ่อง]] อ.[[เมืองสุโขทัย]] จ.[[สุโขทัย]]โทรศัพท์ 0-5561๕๕๖๑-1820๑๘๒๐ โทรสาร 0-5561๕๕๖๑-3508๓๕๐๘
# [http://cdacm.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ]<br />เลขที่ 1 ถ.[[สุรยวงค์]] ซ. 2 ต.[[หายยา]] อ.[[เมืองเชียงใหม่]] จ.[[เชียงใหม่]]โทรศัพท์ 0-5327๕๓๒๗-1596๑๕๙๖, 0-5328๕๓๒๘-3561๓๕๖๑-2 โทรสาร 0-5328๕๓๒๘-3560๓๕๖๐<br />ChiangMai College of Dramatic Arts ,1 [[Suriyawongse]] Rd. Soi 2 Tambol [[Haiya]],[[Muang Chiang Mai]] District [[Chiang Mai]] province, 50100๕๐๑๐๐[[Thailand]]
# [http://cdanr.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ]<br />เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ ถ.[[มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด อำเภอ[[เมืองนครรราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]โทรศัพท์<br 0-4446-5152/>โทรศัพท์ ต่อ๐๔๔๔๖๕๑๕๒ 103, ๐๔๔๔๖๖๐๗๑ โทรสาร 0-4446-5153๐๔๔๔๖๕๑๕๓
# [http://cdare.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ]<br />Roi-Et College of Dramatic Artsเลขที่ 25๒๕ ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ด]] จ.[[ร้อยเอ็ด]] โทรศัพท์ 0-4351๔๓๕๑-1244๑๒๔๔ โทรสาร 0-4351๔๓๕๑-1244๑๒๔๔
# [http://cdaks.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ] <br />ถ.[[สนามบิน]] อ.[[เมืองกาฬสินธ์]] จ.[[กาฬสินธุ์]] โทรศัพท์ 0-4381๔๓๘๑-1317๑๓๑๗ โทรสาร 0-4382๔๓๘๒-1389๑๓๘๙
# [http://cdapt.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ]<br />๑๕๐ หมู่ที่ ๑ ต.ควนมะพร้าว อ.[[เมืองพัทลุง]] จ.[[พัทลุง]]โทรศัพท์ 0-7461๗๔๖๑-1960๑๙๖๐ โทรสาร 0-7461๗๔๖๑-1960๑๙๖๐
# [http://cdans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ]<br />หมู่ 11๑๑ ต.[[ท่าเรือ]] อ.[[เมืองนครศรีธรรมราช]] จ.[[นครศรีธรรมราช]]โทรศัพท์ 0-7544๗๕๔๔-6156๖๑๕๖ โทรสาร 0-7544๗๕๔๔-6154๖๑๕๔
{{ล่าง}}
 
3,235

การแก้ไข