ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง''' (เทียบเท่าอนุปริญญา) รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ 2 ปี
 
== [[วิทยาลัยนาฏศิลป ]] ๑๒ แห่ง ==
{{บน}}
# [http://cdasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลป ]
3,235

การแก้ไข