ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกาะคังฮวา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: เกาะคังฮวานปรากฎครั้งแรกในรัชกาลพระเจ้าจุงจงเมื่อองค์ชายย...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เกาะคังฮวานวาปรากฎครั้งแรกในรัชกาลพระเจ้าจุงจงเมื่อองค์ชายยอนซันกษัตริย์องค์ก่อนและเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดากับพระเจ้าจุงจงได้ถูกเนรเทศมาที่เกาะนี้
และสิ้นพระชนม์ที่นี่หลังจากนั้นก็มาถึงสมัยองค์ชายควางแฮที่ถูกเนรเทศมาที่เกาะนี้
ผู้ใช้นิรนาม