ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศมณฑลเมืองล้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|subdivision_type4 =
|subdivision_name4 =
<!-- Politics ----------------->
|government_footnotes =
|government_type =
|leader_title =
|leader_name =
|leader_title1 = <!-- for places with, say, both a mayor and a city manager -->
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|leader_title4 =
|leader_name4 =
|established_title = <!-- Settled -->
|established_date =
|established_title2 = <!-- Incorporated (town) -->
|established_date2 =
|established_title3 = <!-- Incorporated (city) -->
|established_date3 =
<!-- Area --------------------->
|area_magnitude =
|unit_pref = <!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
|area_footnotes =
|area_total_km2 =5511
|area_land_km2 = <!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->
<!-- Population ----------------------->
|population_as_of =
|population_footnotes =
|population_note =
|population_total =292383194360
|population_density_km2 =auto
|population_density_sq_mi =
<!-- Area/postal codes & others -------->
|postal_code_type =[[Postal code of China|Postal code]]
|postal_code =666200666300
|area_code =[[Telephone numbers in China|0691]]
|blank_name =
|blank1_name =
|blank1_info =
|website = http://www.mhfgjmlzf.yn.gov.cn/
|footnotes =
}}