ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวัดสิงห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอวัดสิงห์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอหนองขาหย่าง]]และ[[อำเภอเมืองอุทัยธานี]] ([[จังหวัดอุทัยธานี]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองอุทัยธานี]] (จังหวัดอุทัยธานี) และ[[อำเภอเมืองชัยนาท]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอหันคา]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอหนองมะโมง]]
126,982

การแก้ไข