ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รหัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ใน[[การสื่อสาร]] '''รหัส''' คือ กฎในการแปลง[[สารสนเทศ]]หนึ่งๆ (เช่น ตัว[[อักษร]], [[คำ]], หรือ[[วลี]]) ให้อยู่ในรูปแบบหรือลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิม &nbsp;&nbsp;&nbsp; ใน[[การสื่อสาร]]และ[[การประมวลผลสารสนเทศ]] '''การเข้ารหัส''' (encoding) คือ[[กระบวนการ]]ที่[[ผู้ให้ข้อมูล]]ทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็น[[ข้อมูล]] ที่จะถูกส่งไปยัง[[ผู้รับ]] เช่น [[ระบบประมวลผลข้อมูล]] &nbsp;&nbsp;&nbsp; '''การถอดรหัส''' (decoding) คือกระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมา ให้เป็นสารสนเทศที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้ <!---A ''[[codec]]'' is an implementation of that rule (or algorithm) for ''coding and decoding'', for example [[MP3]], which may be a [[hardware]] implementation or a [[software]] implementation, and which may include [[compression]].-->
 
ในบางสถานที่หรือสถานการณ์ การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนธรรมดานั้น ไม่สามารถเป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้ ซึ่งทำให้การเข้ารหัสมีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารทางสายหลายครั้งได้เปลี่ยนคำที่พูดกัน ให้เป็นคำที่สั้นลอง ทำให้ข้อมูลเดียวกันสามารถส่งได้โดยใช้จำนวน[[ตัวอักษรอักขระ]]ที่น้อยลง รวดเร็วขึ้น และประหยัดขึ้น อีกตัวอย่างเช่นการใช้รูปแบบของธงที่ปักอยู่ในประภาคารสูงเพื่อทำให้คนที่อยู่ในสถานที่ห่างไกล สามารถเข้าใจความหมายและตีความได้
 
ใน[[วิทยาการเข้ารหัสลับ]] รหัสถูกนำมาใช้ในการสื่อสารที่ต้องการรักษาความลับ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน[[รหัสลับ]]ได้ถูกนำมาใช้แทน ดู[[รหัส (วิทยาการเข้ารหัสลับ)]]
2,513

การแก้ไข