ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาทยกร"

เพิ่มขึ้น 1,043 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วาทยกร''' (Conductor) หรือผู้อำนวยเพลง คือคนที่ตีความหมายของบทเพลง โดยเห็นภาพรวมทั้งหมดของวงดนตรี มีหน้าที่ดึงความสัมพันธ์ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นออกมาเพื่อสอดผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน อาจกล่าวอีกนัยได้ว่า วาทยกร เป็นผู้ที่สื่อสารกับนักดนตรีด้วยภาษามือ เป็นเหมือนภาษาใบ้ที่ใช้กับดนตรี พร้อมกันนี้วาทยกรต้องมีความเป็นผู้นำที่สามารถให้ความเชื่อมั่นแก่นักดนตรีด้วย เสมือนผู้กำกับ
'''วาทยกร''' (Conductor) คือผู้ควบคุมวงดนตรีโดยการใช้รหัส หรือสัญญาณมือ มักถือไม้[[บาตอง]] (Baton) สำหรับให้จังหวะ วาทยากรจะพบในการแสดงดนตรีประเภท [[ออเคสตร้า]] [[วงประสานเสียง]] และ การบรรเลงดนตรี โดยเฉพาะ[[วงดุริยางค์]]ของ[[กองทัพ]] ซึ่งอาจเรียกว่า '''หัวหน้าวงดุริยางค์'''
 
'''วาทยกร''' (Conductor) คือผู้ควบคุมวงดนตรีโดยการใช้รหัส หรือสัญญาณมือ มักถือไม้[[บาตอง]] (Baton) สำหรับให้จังหวะ วาทยากรจะพบในการแสดงดนตรีประเภท [[ออเคสตร้า]] [[วงประสานเสียง]] และ การบรรเลงดนตรี โดยเฉพาะ[[วงดุริยางค์]]ของ[[กองทัพ]] ซึ่งอาจเรียกว่า '''หัวหน้าวงดุริยางค์'''
 
วาทยกรผู้เป็นสมาชิกของวงออเคสตร้าจะเป็นคนที่กำหนดทิศทางของวง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า '''ผู้กำกับดนตรี''' หรือเรียกว่า '''คาเปลเมสเตอร์''' (Kapellmeister) ใน[[ภาษาเยอรมัน]]ซึ่งหมายความถึง '''หัวหน้าวาทยากร'''ในวงออเคสตร้าเยอรมัน สำหรับวาทยกรของวงประสานเสียง จะเรียก '''ผู้ควบคุมวงประสานเสียง''' ส่วนวาทยากรอาวุโสจะเรียกว่า '''มาเอสโตร''' (Maestro - นาย) ใน[[ภาษาอิตาเลียน]]
432

การแก้ไข