ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

(/* คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ คตส. /๒๕๕๐ เรื่อง อายัดทรัพย์สินของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)
 
===รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์===
---------------------------------------
 
ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทางสภา[[มหาวิทยาลัยรังสิต]]ได้มีมติมอบปริญญา[[ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์]] สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐทั้งหมด โดยได้รับปริญญานี้พร้อมกับ นาย[[เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ]] สมาชิก[[วุฒิสภาไทย |วุฒิสภา]]แบบสรรหา และนาย[[วีระ สมความคิด]] นักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนด้วย<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1229081208&grpid=01&catid=01 ม.รังสิต ประกาศยกย่อง มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อดีตคตส. - ก๊วนคนไม่เอา"แม้ว"]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม