ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุขาวดี (นิกาย)"

 
คัมภีร์ที่สำคัญมี 4 เล่มคือ มหาสุขาวดีวยูหสูตร แปลเป็น[[ภาษาจีน]]เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 7 อมิตายุรธยานสูตร จุลสุขาวดีวยูหสูตร และอมิตายุอุปเทศสูตร นอกจากนั้นยังมีคัมภีร์ของนิกายนี้ที่แต่งเพิ่มเติมใน[[ประเทศญี่ปุ่น]]
 
พระคัมภีร์มหาสุขาวตีวยูหสูตร ฉบับแปลไทย [http://www.mahaparamita.com/PDF/01/001.pdf/ มหาสุขาวตีวหยูหสูตร]โดยหลวงจีนเสี้ยเกี๊ยก วัดเทพธาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
== หลักธรรม ==
ผู้ใช้นิรนาม