ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุขาวดี (นิกาย)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น. กทม. สุขภาพใจ. 2545
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://http://www.mahaparamita.com/PDF/01/001.pdf/ มหาสุขาวตีวยูหสูตร ,มหาปารมิตาดอทคอม]
 
* [http://www.jodo.org/ Jōdo Shū Buddhism official website]
* [http://www2.hongwanji.or.jp/english/ Jōdo Shinshū Official Site]
ผู้ใช้นิรนาม