ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโยธา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
 
[[ภาพไฟล์:FalkirkWheelSide 2004 SeanMcClean.jpg|thumb|250px|[[Falkirk Wheel]] สิ่งก่อสร้างใน[[สก็อตแลนด์]]สำหรับยกเรือข้ามแม่น้ำ]]
 
'''วิศวกรรมโยธา''' (civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้าน[[วิศวกรรมศาสตร์]] ครอบคลุมการก่อสร้างตึก [[ตึกระฟ้า]] อาคาร [[สะพาน]] [[ถนน]] และ[[การขนส่ง|ระบบขนส่งอื่น ๆ]] รวมถึงระบบ[[สาธารณูปโภค]]ต่างๆ เช่น เขื่อน คลอง ตลอดจนการทำ[[รังวัด]]ในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทาง[[ธรณีวิทยา|ธรณี]]และ[[ชลศาสตร์]] และการบริหารจัดการการก่อสร้าง งานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้นทางด้านการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรโยธา หรือเรียกกันว่า [[นายช่าง]] ในการทำงานในประเทศไทย ผู้ที่ประกอบวิชาชีพจะขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรเพื่อรับ [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม]] (กว.) โดยจะมีการสอบจัดขึ้นปีละครั้ง
 
==สาขาย่อย==
[[ภาพไฟล์:GIS UsageGisLayers.jpgpng|thumb|right|ตัวอย่างแผนที่ใช้ในการแบ่งโซนอาศัย สร้างโดยใช้ระบบ [[จีไอเอส]] (GIS) โดยโปรแกรม ชื่อ [[อาร์คจีไอเอส]] (ArcGIS)]]
[[ภาพ:Construction Site.jpg|thumb|250px|right|'''ไซต์ก่อสร้าง'''ทั่วไป อาคารจะถูกออกแบบโดย[[สถาปนิก]] คำนวณโครงสร้างโดยวิศวกรโครงสร้าง ก่อสร้างและควบคุมโดยวิศวกรหรือ[[ผู้รับเหมา]]]]
 
[[ภาพ:GIS Usage.jpg|thumb|right|ตัวอย่างแผนที่ใช้ในการแบ่งโซนอาศัย สร้างโดยใช้ระบบ [[จีไอเอส]] (GIS) โดยโปรแกรม ชื่อ [[อาร์คจีไอเอส]] (ArcGIS)]]
; [[วิศวกรรมโครงสร้าง]] (Structural Engineering) : ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ สิ่งก่อสร้าง การศึกษาในสาขานี้จะเน้นในทางด้านงานคำนวณน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง และแรงต้านทานของวัสดุ งานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การก่อสร้างอาคาร เขื่อนหรือสะพาน
 
** [http://www.eit.or.th/engineering/geotech/ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี]
** [http://www.eit.or.th/ymeit/ ยุววิศวกร]
* [http://www.tumcivil.com/engfanatic/HOME/ ตั้มซีวิล] แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา และซอฟต์แวร์]]
* [http://www.thaitca.or.th/ สมาคมคอนกรีตไทย (ส.ค.ท.)]
* [http://www.isit.or.th/ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย]
72,388

การแก้ไข