ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารอัสสัมชัญ"

 
[[ภาพ:โบสถ์อัสสัมชัญ.JPEG|thumb|230px|อาสนวิหารอัสสัมชัญ]]
'''อาสนวิหารอัสสัมชัญ''' หรือ '''โบสถ์อัสสัมชัญ''' เป็นโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างโดยบาทหลวงปาสกัล ซึ่งเป็นชาวไทย-[[โปรตุเกส]] โบสถ์หลังปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี [[พ.ศ. 2452]] เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสต์ศาสนิกชนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมี[[สถาปนิก]]ชาว[[ฝรั่งเศส]]เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้สร้างเช่น[[หินอ่อน]]และกระจกสีนั้นก็สั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสและ[[อิตาลี]]
[[en:Assumption Cathedral, Bangkok]]
[[ja:アサンプション大聖堂]]
[[zh:易三倉禮拜堂]]
ผู้ใช้นิรนาม