ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าเปิดรับแสง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{เก็บกวาด}}
{{ชื่ออังกฤษ}}
[[หมวดหมู่:การถ่ายภาพ]]
 
exposure value เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงในการถ่ายภาพ เพื่อกำหนดมาตรฐานความไวแสงของฟิล์ม หรือเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องดิจิทัล โดยคำนวณจากปัจจัยที่ส่งผลให้แสงผ่านเข้ากล้องได้มากน้อยต่างกันคือ หน้ากล้อง (f-number) และความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)โดยมีสูตร ดังนี้
 
11

การแก้ไข