ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Guide Number"

เพิ่มขึ้น 60 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
[[หมวดหมู่:การถ่ายภาพ]]
Guide Number เป็นหน่วยในการวัดความสว่างจากไฟวาบ หรือแฟลช (Flash) ในการถ่ายภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลักที่มีผลกับความสว่าง
ที่จะผ่านเข้ากล้อง ๒ ปัจจัย คือ ขนาดหน้ากล้อง (F-Number) และระยะทาง (Distance) ด้วยค่านี้ทำให้ผู้ผลิตไฟวาบใช้เป็นเกณฑ์
11

การแก้ไข