เพิ่มขึ้น 32 ไบต์ ,  17 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== Current ==
* [[เวลาออมแสง]] [[:en:Daylight saving time]] [[ผู้ใช้:Ampere|Ampere]] 17:53, 21 เม.ย. 2005 (UTC)
* [[เขตเวลา]] [[:en:Time zone]] [[ผู้ใช้:Ampere|Ampere]] 1412:3902, 284 เม.. 2005 (UTC)
* [[ISO 639]] [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/englangn.html] [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/codechanges.html][[ผู้ใช้:Ampere|Ampere]] 15:48, 28 เม.ย. 2005 (UTC)
 
 
== Languages in TH Wiki ==
3536 Languages [[ผู้ใช้:Ampere|Ampere]] 1512:5302, 134 เม.. 2005 (UTC)
ภาษากรีก ภาษาเกาหลี
ภาษาเขมร
ภาษาจีน ภาษาจีนกลาง
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาตากาล็อก ภาษาเตตุม ภาษาเติร์กเมน
ภาษาทมิฬ ภาษาทอค พีซิน ภาษาทาจิก ภาษาไทย
ภาษาบิสลามา ภาษาเบงกาลี
321

การแก้ไข