ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติลิทัวเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''[[ธงชาติ]][[ลิทัวเนีย]]''' มีลักษณะเป็น[[ธงสามสี]]แบ่งตามแนวนอน พื้น[[สีเขียวเหลือง]] [[สีเหลืองเขียว]] และ[[สีแดง]] เรียงจากบนลงล่าง ความกว้างแต่ละแถบเท่ากัน ธงนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ [[20 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2532]] ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ก่อน[[การล่มสลายของสหภาพโซเวียต]]และการประกาศเอกราช ก่อนหน้านี้ธงนี้เคยใช้เป็นธงชาติลิทัวเนียในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2483 ซึ่งเป็นช่วงที่ลิทัวเนียอยู่ภายใต้การยึดครองของสหภาพโซเวียต โดยที่สีในธงดังกล่าวสว่างกว่าสีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต่อมาหลังการยึดครองระยะสั้นของ[[นาซีเยอรมนี]]ช่วง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ลิทัวเนียมีฐานะเป็น[[สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย]] ธงชาติในยุคนี้เริ่มแรกเป็น[[ธงแดง]]แบบ[[ธงชาติสหภาพโซเวียต]]พร้อมอักษรบอกนามประเทศ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นธงแดงแบบโซเวียตมีแถบ[[สีขาว]]และสีเขียวอยู่ตอนล่าง
 
ธงชาติลิทัวเนียที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปรับปรุงจากธงชาติสมัยประกาศเอกราชเล็กน้อย โดยแก้สัดส่วนธงเดิมจาก 1:2 เป็น 3:5 ใน [[พ.ศ. 2547]]
ผู้ใช้นิรนาม